Sunday, December 16, 2012

Terus Teranglah Media Hiburan


Latest Media Hiburan about my Malay Music Video Clip Shoot for the song Terus Teranglah , thank u @applekinn

Media Hiburan Terbaru tentang Muzik Video "Terus Teranglah ", terima kasih Kak @applekinn


最新的马来杂志Media Hiburan,关于我的马来歌Terus Teranglah MV

No comments: