Saturday, October 13, 2012

Media Hiburan " Lepak Sambil Bersantai"


Deng deng Deng, 1st event back to Malaysia, Media Hiburan event "Lepak Sambil Bersantai"


Deng Deng Deng, event pertama balik ke Malaysia utk Event " Lepak Sambil Bersantai " Media Hiburan


回马第一个通告,马来媒体Media Hiburan 通告"Lepak Sambil Bersantai"

No comments: